Wie zijn wij?

Wij zijn de Warmtecarrousel en Stichting Energiecoalitie, een traineeship geïnitieerd door Vattenfall, UPA en A.Hak. Wij leiden afstudeerders in twee jaar op om in de warmteketen aan de slag te gaan in de rol en binnen de organisatie waar zij gelukkig zijn en goed tot hun recht komen. Dit doen wij zonder winstoogmerk en vanuit het idee dat we de warmtesector willen voorzien van personeel dat vanuit de gehele sector kan denken en weet waar ze het over hebben.

Daarnaast brengen we de bedrijven samen en zorgen we ervoor dat de lijntjes korter worden om de samenwerking in de warmtesector te stimuleren.

Ons team

De Warmtecarrousel wordt gedreven door vier cruciale kartrekkers: onze manager (zie foto), het bestuur van de Stichting Energiecoalitie, onze trainees en natuurlijk niet te vergeten onze partners.

Onze manager, Ruben-Jan Dols, is op dit moment het aanspreekpunt van de Warmtecarrousel. Hij is verantwoordelijk voor de B.V. en is nauw betrokken bij de ontwikkeling van de trainees.

Stichting Energiecoalitie is eigenaar van de Warmtecarrousel. In de stichting zitten op dit moment vier bestuursleden: Hans Reijs (UPA), Yvo Tieleman (Rotterdam Engineering), Stephan van Alphen (Vattenfall) en Pieter van Poelje (Kingspan Logstor). Zij controleren en helpen onze manager en zijn verantwoordelijk voor de lange termijn visie van de carrousel.

Onze missie

De WarmteCarrousel is een samenwerkingsplatform van bedrijven in de warmtebranche dat zich richt op het voldoen aan de vraag naar gedreven personeel met ambitie. Onze aanpak is gericht op het collectief belang en wordt gedreven door mensgerichtheid en vakmanschap. Ons doel is om een uitgebreid en inspirerend opleidingsprogramma aan te bieden dat ervoor zorgt dat kandidaten een geschikte werkplek vinden waar ze vanuit hun krachten leren werken en hun waarde voor de energietransitie kunnen ontdekken. Om dit te bereiken, werven we geschikte kandidaten en begeleiden we hen persoonlijk door een op maat gemaakt, roterend opleidingstraject. We bieden coaching, ondersteunen bij het opbouwen van een netwerk en voorzien in vaktechnische opleiding. Uiteindelijk helpen we kandidaten om samen met de deelnemende bedrijven een geschikte baan te vinden.

Onze trainees

Onze trainees zijn het visitekaartje van de Warmtecarrousel. Waar we inmiddels al 11 trainees hebben mogen verwelkomen zijn er al 3 uitgestroomd.

Job
"Wat ik leuk vind aan dit traineeship is dat je drie totaal verschillende organisaties binnen hetzelfde werkveld leert kennen. Naast de brede ervaring die je hiermee opdoet en het netwerk dat je opbouwt, biedt het ook de kans om jouw optimale werkplek te vinden.”

Onze Visie

Wij geloven dat investeren in mensen met ambitie en gedrevenheid de sleutel is tot het opbouwen van een sterke warmtebranche die in staat is om de duurzaamheidsambities van Nederland waar te maken. Door in te stromen via de WarmteCarrousel worden kandidaten opgeleid, ingewerkt, ofwel klaargestoomd om hun ideale baan in de warmtebranche te vinden. Zij vormen het technische personeel van de toekomst waar deelnemende partijen en de branche zo hard naar op zoek zijn. Wij vervullen dus een cruciale rol in het verbinden van technisch talent met bedrijven in de warmtesector.

Onze partners

 

Onze partners zijn cruciaal voor het bestaan en draaien van onze carrousels. Het traineeship is zowel voor als door onze partners opgezet. UPA, A.Hak en Vattenfall hebben het traineeship in 2021 geïnitieerd en MVOI is in 2024 aangehaakt. Onze partners zijn nauw betrokken bij de opzet van het traineeship en in de richting waarin we met het traineeship willen gaan. Onze trainees zullen binnen onze partnerorganisaties op zoek gaan naar een baan wanneer zij het traineeship afronden.